blog post image

Διαβάστε το σε 3 λεπτά

Κουλτούρα της επιχείρησης: Τι είναι και πώς να επιλέξετε τους κατάλληλους εργαζόμενους

Η κουλτούρα μιας επιχείρησης είναι το σύνολο των αξιών, των πεποιθήσεων, των συμπεριφορών, των επικοινωνιακών στρατηγικών, των ιεραρχικών δομών ενός οργανισμού. Αφενός η κουλτούρα αυτή ορίζεται προγραμματικά από τους ιδρυτές μιας επιχείρησης ή εταιρίας, αφετέρου διαμορφώνεται δυναμικά από την καθημερινή επικοινωνία των εργαζομένων μεταξύ τους, με τους πελάτες, τη διοίκηση και τους ιδιοκτήτες.

Όσον αφορά τον προγραμματικό ορισμό της κουλτούρας της επιχείρησή σας, το βάρος πέφτει σε εσάς και τους συνεργάτες σας. Πρέπει να είναι σαφές σε όλους τους εμπλεκόμενους τι καινοτόμο κομίζετε στην αγορά, τι σας καθιστά διαφορετικούς από άλλες επιχειρήσεις του εκάστοτε κλάδου, πώς φαντάζεστε τον ιδανικό εργαζόμενό σας, ποιες είναι οι αξίες σας και η ηθική σας, ως άνθρωποι και επιχειρηματίες. Όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι σαφή και ξεκάθαρα στο μυαλό σας. Καθότι ο ανταγωνισμός είναι έντονος, είναι δύσκολο να προχωρήσει μια επιχειρηματική πρωτοβουλία εάν η κουλτούρα της επιχείρησης δεν επιβεβαιώνεται καθημερινά μέσα από τις πρακτικές των εργαζομένων και της διοίκησης. Η διοίκηση πρέπει να εκπαιδεύει τους εργαζόμενους σύμφωνα με τις αξίες της επιχείρησης, να εντοπίζει ανά πάσα στιγμή τις αρρυθμίες, να διορθώνει λάθη σε επίπεδο συμπεριφορών, να επιβραβεύει και να ενσωματώνει τις καινοτόμες ιδέες των εργαζομένων που είναι συμβατές με το πνεύμα του οργανισμού. Οι εργαζόμενοι πρέπει να εφαρμόζουν στην πράξη την κουλτούρα της επιχείρησης, να επισημαίνουν τις αναντιστοιχίες ανάμεσα στην εν λόγω κουλτούρα και τις πρακτικές τις διοίκησης, να καινοτομούν καλλιεργώντας νέες αξίες που είναι συμβατές με την κουλτούρα του οργανισμού.

Όσον αφορά την καθημερινή εκδίπλωση της κουλτούρας, το βάρος φεύγει από τους ορισμούς και τη διοίκηση και μεταφέρεται στο επίπεδο των συμπεριφορών, της γλώσσας, της μικροεπικοινωνίας ανάμεσα στους εργαζόμενους, τη διοίκηση και τους πελάτες. Καθότι όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά όταν δύο άνθρωποι επικοινωνούν, η διατήρηση του πνεύματος της επιχείρησής σας είναι μια δύσκολη υπόθεση. Σαν εργοδότες και εμπνευστές μιας επιχειρηματικής ιδέας πρέπει να είστε παρατηρητικοί, δίκαιοι και ελαστικοί. Παρατηρητικοί γιατί οι ιδέες σας και οι αξίες σας θα εφαρμοστούν στην πράξη από άλλους ανθρώπους. Πρέπει να κρίνετε την απόδοση των εργαζομένων σας με βάση το κατά πόσον στη συναναστροφή με τους συναδέλφους και τους πελάτες διέπονται από το πνεύμα της κουλτούρας της επιχείρησής σας. Δίκαιοι γιατί κάποιες φορές θα παραβιάσετε και εσείς αυτό το πνεύμα και θα πρέπει να δεχτείτε τις ευεργετικές ιδέες των εργαζομένων σας για την πιο ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας. Ελαστικοί γιατί στην καθημερινή συναναστροφή με τους υπαλλήλους σας θα μάθετε καινούρια πράγματα από αυτούς, πράγματα που ίσως έχει νόημα να ενσωματωθούν αρμονικά στην κουλτούρα της επιχείρησής σας.

Καθότι οι νέες γενιές ανθρώπων που εισέρχονται στην αγορά εργασίας έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις προηγούμενες, όλες οι σύγχρονες επιχειρήσεις προσπαθούν να ενσωματώσουν τους προβληματισμούς και τις ιδέες των νέων εργαζόμενων, αλλά και να αναμετρηθούν με τα προβλήματα που απασχολούν τους σύγχρονους πολίτες του Δυτικού Κόσμου. Μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες συμπεριλαμβάνουν προγράμματα εξοικείωσης των εργαζομένων με τις έννοιες του φύλου, της ενσωμάτωσης και της διαφορετικότητας. Όπως μας ανέφερε ο Κωνσταντίνος, εργαζόμενος της Jacobs, η εταιρία διοργανώνει τακτικά ημερίδες και ανοιχτές συζητήσεις για τις παραπάνω θεματικές.

Η Αντιγόνη Παπαγεωργίου, διδακτορική ερευνήτρια σε θέματα καινοτομίας και εργασιακού περιβάλλοντος, επισημαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας για κάθε οργανισμό η καλλιέργεια μιας δυνατής εσωτερικής κουλτούρας:

«Η κουλτούρα αυτή οφείλει να αντικατοπτρίζεται στην αποστολή και στις αξίες του οργανισμού και να τέμνει εξολοκλήρου την πορεία του υποψήφιου καθώς και τη μετέπειτα πορεία του ως εργαζόμενου στον οργανισμό. Η κουλτούρα ενός οργανισμού διαχέεται σε όλες τις εσωτερικές διαδικασίες, από την πρόσληψη, το engagement των ανθρώπινων πόρων της, την κοινή εταιρική γλώσσα που αποτελεί και τον εσωτερικό «κώδικα» μεταξύ των ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο εργασιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με τον John Coleman, μια σπουδαία εταιρική κουλτούρα επενδύει σε 6 βασικά στοιχεία: 1) στις αξίες της, 2) στο όραμα της, 3) στις πρακτικές της –τους γραπτούς αλλά και τους άγραφους κανόνες– 4) στους ανθρώπους που θα έρθουν να ενσαρκώσουν τα παραπάνω, 5) στον φυσικό χώρο του οργανισμού που οφείλει να αντικατοπτρίζει τις αξίες και το όραμα και 6) τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, στο αφήγημα. Όλες οι επιτυχημένες εταιρείες οφείλουν να προωθούν και να προβάλλουν το δικό τους «ιδρυτικό μύθο», τη δικιά τους αφήγηση που μπορεί να πάρει πολλές και διαφορετικές μορφές ανάλογα με το προφίλ του οργανισμού. Δείτε το corporate παράδειγμα της Coca-cola που ίδρυσε το δικό της μουσείο στην Atlanta, ή ακόμα τους ιδρυτικούς μύθους των πιο επιτυχημένων start-ups που γεννήθηκαν μέσα σε γκαράζ. Αυτοί οι «ιδρυτικοί μύθοι» δεν αποτελούν παρελθόν αλλά μια ζωντανή ιστορία που αναγνωρίζεται από τους εργαζόμενους, που ξαναλέγεται από τους ίδιους, εμπεδώνεται, και εν τέλει μορφοποιείται και εκσυγχρονίζεται για να τους χωρά όλους. Πάνω σε αυτούς τους ζωντανούς μύθους δομούνται σύγχρονες οργανωσιακές κουλτούρες, ανοιχτές, οριζόντιες και επιτυχημένες»

Όλα τα παραπάνω πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής ενός εργαζομένου για την εκάστοτε θέση. Στη συνέντευξη με τους υποψήφιους μπορείτε να εντοπίσετε κατά πόσο ένα πρόσωπο ανταποκρίνεται στις αρχές και τις αξίες της επιχείρησής σας. Σίγουρα, υπάρχουν ερωτήσεις που πρέπει να αποφύγετε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης. Επίσης, για κάποιους άλλους λόγους αδυνατείτε να εντοπίσετε τους κατάλληλους εργαζόμενους που θα ταιριάξουν με την κουλτούρα της επιχείρησής σας. Ωστόσο, για να κατανοήσετε εάν ο υποψήφιος πληρεί τις προϋποθέσεις πρέπει να παρατηρήσετε εάν εκφράζει σαν χαρακτήρας την εταιρική σας κουλτούρα. Αυτό θα φανεί από την γλώσσα που χρησιμοποιεί, τη δυνατότητα του να κατανοήσει τα σύμβολα της επιχείρησής σας, το πώς αντιλαμβάνεται τις σχέσεις ανάμεσα σε συναδέλφους (εάν, για παράδειγμα, είναι συμπαθητικός ή αντιπαθητικός σαν χαρακτήρας), το πώς επεξεργάζεται προηγούμενες επαγγελματικές εμπειρίες του και κατά πόσο μπορεί να ενσωματώσει τις γνώσεις που αποκόμισε στο καινούριο του επαγγελματικό βήμα. Συνεπώς, όταν συνομιλείτε με έναν υποψήφιο, πρέπει να κινείστε δυναμικά ανάμεσα στους ορισμούς της εταιρικής κουλτούρας και το feedback που παίρνετε από τον άνθρωπο που έχετε απέναντί σας. Οι απαντήσεις βρίσκονται πάντα εκεί, το θέμα είναι να έχετε ανοιχτά τα αυτιά και τα μάτια σας για να τις εντοπίσετε!

Διαβάστε ακόμα: