Αρτοποιοί - Ζαχαροπλάστες  

Γνώσεις αρτοποιου, ώρες εργαστηρίου αρτοποιίας, ικανοποιητικος μισθός