Αρτοποιοί - Ζαχαροπλάστες  

Τεχνικος αρτοποιείας και ζαχαροπλαστικής . Απόφοιτος Σχολής, με όρεξη για δουλειά και μαθηση. Προϋπηρεσία επιθυμητή.