Αρτοποιοί - Ζαχαροπλάστες  

Βοηθός αρτεργάτη με μικρή πείρα εώς 35 χρονών.