Αρτοποιοί - Ζαχαροπλάστες  

Για πρωινά κυρίως και κάποια γλυκά. Ο μισθός από 700€ έως 1100€ με διαμονή.