Αρτοποιοί - Ζαχαροπλάστες  

Τομέας παραγωγής και συσκευασίας