💅   Αισθητική  

Η θέση αφορά τεχνήτρια νυχιών με προυπηρεσία.