📞   Τηλεφωνικό Κέντρο  

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ζητεί για νέα Θέση Εργασίας Άμεση Πρόσληψη για Τηλεφωνική Απογευματινή Απασχόληση & Προώθηση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών μεγάλης Ασφαλιστικής Εταιρείας. ( part-time ) Η προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί.  Σταθερός μισθός + Bonus ανάλογο της αποδοτικότητας  Περιοχή : Αιγάλεω - Χαϊδάρι.