📞   Τηλεφωνικό Κέντρο  

Ευκαιρία σταδιοδρομίας ,εξέλιξης και μόνιμης εργασίας για 10 άτομα με επικοινωνιακή διάθεση και ευχέρεια λόγου για να εργαστούν ως agents. Παροχές :6ωρη απασχόληση -μισθός σταθερός-πριμ-ασφάλιση ΙΚΑ.