📞   Τηλεφωνικό Κέντρο  

Η Matron είναι εταιρία η οποία ασχολείται με απολυμανσεις. Ζητάμε άμεσα προσωπικό για τηλεφωνικές πωλήσεις.