📞   Τηλεφωνικό Κέντρο  

Άτομα ζητούνται από τηλεφωνικό κέντρο στο Περιστέρι Αττικής για 4ωρη απασχόληση, προώθηση παρόχου τηλεφωνίας, ευέλικτα ωράρια εργασίας, σταθερός μισθός, πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, bonus, εκπαίδευση.