📞   Τηλεφωνικό Κέντρο  

Άτομα ζητούνται άμεσα για 4ωρη τηλεφωνική απασχόληση, προώθηση παρόχων τηλεφωνίας ή ρεύματος, ευέλικτα ωράρια εργασίας, σταθερός μισθός, πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, νόμιμα επιδόματα, bonus, εκπαίδευση.