📞   Τηλεφωνικό Κέντρο  

Τηλεφωνήτριες/τες ζητούνται από τηλεφωνικό κέντρο στο Περιστέρι Αττικής για 4ωρη 5ημερη απασχόληση, προώθηση παρόχου τηλεφωνίας, σταθερός μισθός, πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, bonus, εκπαίδευση.