📞   Τηλεφωνικό Κέντρο  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SIGMAPHONE ζητεί να προσλάβει άτομα για μόνιμη μερική ή πλήρη τηλεφωνική απασχόληση με σκοπό την ανάπτυξη πελατολογίου της για τμήματα ενημέρωσης προγραμμάτων Εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής Ενέργειας . Απαραίτητα προσόντα: άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια. Γρήγορη αντίληψη και θετική διάθεση. Η εταιρεία προσφέρει: σταθερές μηνιαίες αποδοχές, ασφάλιση ΙΚΑ και BONUS. Ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Εύκολη πρόσβαση (πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων).