📞   Τηλεφωνικό Κέντρο  

Ζητούνται άτομα με ευχέρεια λόγου για στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου στο τμήμα πωλήσεων, διαχείριση εισερχομένων - εξερχομένων κλήσεων. Σταθερός μισθός-ΙΚΑ- Bonus. Άμεση πρόσληψη.