📞   Τηλεφωνικό Κέντρο  

Προσλαμβάνει άμεσα υπαλλήλους με άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία Για προώθηση υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αεριού. Η εταιρεία προσφέρει: • Σταθερές αποδοχές,αναλόγως προσόντων • Υψηλά bonus επίτευξης στόχου (Μηνιαία – Εβδομαδιαία εώς 300 ευρώ) • Ευέλικτο ωράριο (4ωρο – 5ωρο – 8ωρο) • Ασφαλιστική κάλυψη • Συνεχή εκπαίδευση • Ευχάριστο περιβάλλον.