👨‍🍳   Μαγειρική  

Θέση Α' Μάγειρα για εστιατόριο σύγχρονης Ελληνικής κουζίνας. Απαραίτητη προύπόθεση η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 ετών. Μισθός- ανάλογος των εργασιακών προσόντων, δυνατότητα για πλήρη 12 μηνη απασχόληση σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Πλήρης ασφάλεια και διαμονή.