👨‍🍳   Μαγειρική  

Ζητείται Μάγειρας Ά + Μάγειρας Β´. Για τη σεζόν παρέχεται και διαμονή.