👨‍🍳   Μαγειρική  

Βοηθός μάγειρα για κρύα κουζίνα, φριτέζες και προετοιμασίες για πλήρη και μόνιμη απασχόληση. Τελειόφοιτοι σπουδαστές μαγειρικών σχολών δεκτοί. Απαραίτητο προσόν δυνατότητα εργασίας ύπο πίεση, οργανωτικότητα και συνέπεια.