👨‍🍳   Μαγειρική  

Ξενοδοχείο 4 αστέρων στο Καμάρι Σαντορίνης ζητά μάγειρα Α', με ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών, πτυχίο Τουριστικής Σχολής, ικανότητα επικοινωνίας στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, προετοιμασία και παρασκευή a la carte menu, εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, διοικητικές ικανότητες, γνώση κοστολόγησης, ομαδικότητα και συνεργασία, ήθος και ειλικρίνεια. Συστατικές επιστολές απαραίτητες καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για εργασία σε κατάστημα υγειονομικού χαρακτήρα.