🍔   Ψήστης - Παρασκευαστής  

Από εποχιακό εστιατόριο ζητήτε Βοηθός γιά την κουζίνα με εμπειρία στο χώρο.