🍔   Ψήστης - Παρασκευαστής  

ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ -ΨΗΣΤΗΣ με απαραίτητη εμπειρία, προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση , επαγγελματισμό, σοβαρότητα, προσεγμένη εμφάνιση, ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα, πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας, άριστη γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας, απαραίτητες βασικές γνώσεις Αγγλικών, ηλικίας 25 έως 40 ετών, ψύχραιμος και δημιουργικός σε συνθήκες φόρτου εργασίας, συνεπής και συνεννοήσιμος ζητείται για εργασία σε ανοιχτή κουζίνα, στο εστιατόριο Ταβέρνα ΄ ΧΑΡΟΥΠΙΑ ΄ στην Πλάκα Ελούντας. Από αρχές Απριλίου 2019, έως τέλος Οκτωβρίου 2019.  Παρέχεται στέγη και διατροφή. Αμοιβή κατόπιν συνεννοήσεως.  Αποστολή Βιογραφικών