🍔   Ψήστης - Παρασκευαστής  

Ζητείται ψήστης - τυλίχτης για κυλιόμενο ωράριο. Απαραίτητη προϋπηρεσία !!!