🍔   Ψήστης - Παρασκευαστής  

Ψηστρια τυλιχτρια σε ψητοπωλείο για ημιαπασχοληση