🍔   Ψήστης - Παρασκευαστής  

Επικοινωνιακός, καθαρός, συνεργάσιμος