🍔   Ψήστης - Παρασκευαστής  

Εργασία πλήρους ή μερικής απασχόλησης με κυλιόμενο ωράριο.Επιθυμητή προϋπηρεσία