🍔   Ψήστης - Παρασκευαστής  

κρέπα , καφέ, βασικός μισθός, ικα