🍔   Ψήστης - Παρασκευαστής  

Νεαρά άτομα με βασικές γνώσεις απο κουζίνα.