🍔   Ψήστης - Παρασκευαστής  

Άτομο για παραγωγή κρυας κουζίνας.Επιθυμητη η γνώση πάνω στο αντικείμενο. Πρωινή ημιαπασχόληση.