🍔   Ψήστης - Παρασκευαστής  

Ψήστης - Τυλιχτής για ψητοπωλείο στον Κόκκινο Μύλο. Προτιμούνται από κοντινές περιοχές.