🍔   Ψήστης - Παρασκευαστής  

Ψηστης, Τυλιχτής , πλήρες ωράριο και πλήρης ασφάλεια