🍔   Ψήστης - Παρασκευαστής  

απόγευμα ξεκίνημα, βράδυ τέλος εργασίας