🍔   Ψήστης - Παρασκευαστής  

Προϋπηρεσία επιθυμητή, όρεξη για δουλειά, ηλικία έως 35 ετών, μεταφορικό μέσο απαραίτητο.