🍔   Ψήστης - Παρασκευαστής  

Ζητείται ψήστης και τυλιχτής για μόνιμη πενθήμερη εργασία για σπαστό ωράριο ευχαριστώ πολύ