🍔   Ψήστης - Παρασκευαστής  

Ζητείται βοηθός ψήστη για Σαββάτα και Κυριακές μεσημέρι.