🍔   Ψήστης - Παρασκευαστής  

Ζητείται παρασκευαστής κρεάτων από εστιατόριο στη περιοχή της Ν. Κηφισιάς.