💇   Κομμωτική  

ευχάριστο περιβάλλον μισθό καλός ωράριο διακεκομένο και ασφάλιση