💇   Κομμωτική  

Πλήρης η μερική απασχόληση.Έμπειροι κομμωτές -κομμώτριες!!