💇   Κομμωτική  

ζητούνται έμπειροι κομμωτές/τριες όπως επίσης και βοηθοί κομμωτηρίου για νεοσύστατο κομμωτήριο στο Περιστέρι