💇   Κομμωτική  

ζητείται κομμωτής κομμώτρια άμεσα