💇   Κομμωτική  

Ζητώ κομμώτρια και βοηθό κομμωτηρίου με προϋπηρεσία στην κομμωτική μέχρι 35 ετών.