💇   Κομμωτική  

Έμπειροι κομμωτές και κομμώτριες.