💇   Κομμωτική  

Κομμωτής-τρία ή βοηθοί για πλήρη ή μερική απασχόληση. Ασφάλιση, μπόνους, δωρεαν εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε ένα φιλικό περιβάλλον.