💇   Κομμωτική  

Ζητείται έμπειρος/η κομμωτης/κομμώτρια με τις εξής γνώσεις:πιστόλακι, βαφείο και κούρεμα