💇   Κομμωτική  

βοηθός κομμωτηρίου με σχετική εμπειρία. πλήρες ωραριο