💇   Κομμωτική  

Επαγγελματισμος, πτυχίο κομμωτικής, γνώσης κομμωτικής