📋   Υποδοχή - Μετρ  

Δεν είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία. Μπορείτε να ασχοληθείτε ως Full-time αλλά και σαν Part-time. Απαραίτητες οι Δημόσιες Σχέσεις και στους 2 τομείς.