📋   Υποδοχή - Μετρ  

Δεν είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία. Αναζητάμε νέα άτομα με όρεξη για δουλειά! Απαραίτητες οι δημόσιες σχέσεις και στα 2 πόστα.