📋   Υποδοχή - Μετρ  

Μετρ - Υπευθυνος για το κετρικό εστιατόριο All-Inclusive