📋   Υποδοχή - Μετρ  

Κάθε Πέμπτη στο Lohan Nightclub. Ωράριο: 23.00 - 5.00 Ψάχνουμε άτομα με όρεξη για δουλειά πάνω στους τομείς της υποδοχής, μετρ και δημοσίων σχέσεων χωρίς απαραίτητα να έχουν προϋπηρεσία στο κλάδο.